Szkolenia

Szkolenia ISO ComplexISO Complex oferuje szeroki zakres szkoleń, dostosowanych do klienta, uwzględniających specyfikę poszczególnych branż, połączonych z wykorzystaniem nowych trendów i zmian zachodzących w wymaganiach prawnych, normatywnych i w zarządzaniu.

Gwarantujemy szkolenia oparte na fachowej wiedzy i doświadczeniu. Każdy z uczestników ma możliwość wymiany doświadczenia z trenerami biznesu i zarządzania.

Prowadzimy szkolenia otwarte (dostępne dla wszystkich), organizowane cyklicznie wg bieżącego zapotrzebowania naszych obecnych i potencjalnych klientów oraz szkolenia dedykowane (zamknięte) na miejscu u klienta, wg jego wymagań.

Tematyka naszych szkoleń obejmuje między innymi:

 • zmiany w wymaganiach systemu zarządzania bhp wg PN-ISO 45001-2018-06 (nowość)
 • zmiany w wymaganiach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2017 (nowość)
 • wymagania systemów zarządzania jakością – norma ISO 9001:2015
 • wymagania systemów zarządzania środowiskowego – norma ISO 14001:2015
 • szkolenie auditorów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania wg zakresu klienta,
 • szkolenie auditorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015
 • szkolenie auditorów wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015
 • szkolenie auditorów wewnętrznych w laboratoriach wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • szkolenia auditorów wewnętrznych systemów bezpieczeństwa żywności HACCP i ISO 22000
 • auditów wewnętrznych jednostek certyfikujących systemy wg wymagań PN-EN ISO/IEC 17021
 • auditorów wewnętrznych jednostek certyfikujących wyroby wg PN-EN ISO/IEC 17065
 • zarządzanie ryzykiem wg PN-ISO 31000,
 • inne dedykowane, wg życzenia klienta.